Szanowni Państwo,

umiejętne budowanie wizerunku to obecnie rynkowa konieczność i klucz do sukcesu. Wywoływanie pozytywnych skojarzeń w świadomości konsumenta decyduje o powodzeniu produktów oraz firm, a także ma bezpośredni wpływ na kondycję całego sektora. Pokazuje to chociażby niedawny kryzys dotyczący branży mięsa wołowego. Negatywny obraz intensywnie podsycany przez media, pociągnął za sobą dotkliwe skutki dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw wołowiny w Polsce, a pośrednio dotknął również pozostałe sektory produkcji zwierzęcej w naszym kraju, w tym także branżę drobiarską.


Sposób prowadzenia komunikacji ma znaczący wpływ na wybory zakupowe konsumentów. Dlatego tak ważne jest świadome i konsekwentne tworzenie spójnego, opartego na dobrych emocjach przekazu i umiejętne dopasowywanie się do głównych trendów rynkowych. Równie istotne jest także skuteczne radzenie sobie z pojawiającymi się kryzysami.

Podczas konferencji wysłuchają Państwo prelekcji prowadzonych przez ekspertów - praktyków na co dzień zajmujących się budowaniem oraz ochroną wizerunku marek, czy poszczególnych sektorów produkcji rolno-spożywczej w Polsce i w Unii Europejskiej. Dowiedzą się również Państwo jak polską żywność, w tym przede wszystkim drób, widzą nasi odbiorcy w innych krajach, a także w jaki sposób kreowane są postawy konsumentów przez organizacje tzw. „obrońców praw zwierząt”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Wydarzeniu. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas Konferencji z jednej strony okaże się użyteczna w działalności Państwa firm, a z drugiej zainspiruje Państwa do podjęcia szerokiej dyskusji na temat rozwoju i ochrony wizerunku polskiego drobiarstwa.

Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej