PROGRAM WYDARZENIA

10:30 11:00

Rejestracja Uczestników


11:00 11:10

Otwarcie Konferencji i przywitanie zaproszonych gości

Dariusz Goszczyński Prezes Zarządu KRD-IG


PANEL I


11:10 11:30

Aktualne wyzwania rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem sektora drobiarskiego

Czesław Siekierski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


11:30 12:00

Inicjatywy legislacyjne UE mające wpływ na rozwój sektora drobiarstwa

Aleksandra Fałat Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

POBIERZ PREZENTACJĘ

12:00 12:20

Sytuacja na rynku drobiu

Magdalena Kowalewska Bank BNP PARIBAS

POBIERZ PREZENTACJĘ

12:20 12.50

Panel dyskusyjny


12:50 13.05

Przerwa kawowa


PANEL II


13:05 13.20

Zarządzanie ryzykiem kursowym jako istotny element sukcesu w sprzedaży eksportowej

Maciej Michalski EBURY

POBIERZ PREZENTACJĘ

13:20 13:50

Światowe i unijne trendy w stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych - podejście jedno zdrowie

Piotr Szeleszczuk prof. dr hab., prof. zw. SGGW

POBIERZ PREZENTACJĘ

13:50 14:10

Zagrożenie wizerunkowe sektora drobiarskiego w dobie dezinformacji

Marcin Wiśniewski Fundusze Promocji IBIMS

POBIERZ PREZENTACJĘ

14:10 14.30

Dyskusja i podsumowanie konferencji


14:30

Obiad