Szanowni Państwo,

Polskie drobiarstwo od wielu lat jest liderem wśród krajów Unii Europejskiej. To również jeden z głównych światowych eksporterów. Jednocześnie hodowcy i producenci mięsa drobiowego muszą mierzyć się z wieloma europejskimi i krajowymi wyzwaniami. Na forum UE prowadzona jest obecnie bardzo ważna dyskusja dotycząca wdrożenia strategii „Od pola do stołu”. W pierwszej kolejności procedowane są rozwiązania legislacyjne mające wpływ na rozwój sektora drobiarskiego. Raport i rekomendacje w tej sprawie zostały już przedstawione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Dodatkowo Komisja Europejska przedstawiła w ostatnich miesiącach propozycję legislacyjną dotyczącą transportu zwierząt. Implementacja powyższych zagadnień będzie miała bardzo duży wpływ na przyszłość naszego sektora.

Powyższe zagadnienia oraz kwestie związane z importem mięsa drobiowego z Ukrainy, światowe i unijne trendy w stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych czy ochrona wizerunku polskiego mięsa drobiowego to tylko niektóre z tematów o których chcielibyśmy porozmawiać podczas konferencji pn.:

„AKTUALNE WYZWANIA BRANŻY DROBIARSKIEJ”

Podczas konferencji KRD - IG, wraz z przedstawicielami administracji publicznej i ekspertami, będziemy poszukiwali rozwiązań dotyczących pojawiających się m.in. powyższych problemów, które mają istotny wpływ na przyszłość drobiarstwa jak również przeanalizujemy zagrożenia wizerunkowe sektora drobiarskiego w dobie dezinformacji.

Jestem przekonany, że zagadnienia poruszane na tegorocznej konferencji zachęcą Państwa do szerokiej dyskusji i dialogu podczas omawianych tematów.

Serdecznie zapraszam i zachęcam Państwa do aktywnego udziału w Konferencji.

Dariusz Goszczyński, Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej