Polska Branża Drobiarska w obliczu nowych wyzwań

Konferencja pn.
Aktualne wyzwania branży drobiarskiej

02.06.2023 r.
Hotel Warszawianka
Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77,
05-140 Serock

Szanowni Państwo,
Polska jest ciągle największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, jednak od kilku lat zmaga się z poważnymi wyzwaniami.
Na forum UE prowadzona jest obecnie bardzo ważna dyskusja dotycząca wdrożenia strategii „Od pola do stołu”. W pierwszej kolejności przygotowywane są rozwiązania legislacyjne dotyczące wymagań dobrostanowych dotyczących brojlerów oraz niosek. Raport i rekomendacje w tej sprawie zostały już przedstawione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Równocześnie prowadzone są prace w zakresie rewizji norm handlowych dla mięsa drobiowego. Implementacja powyższych zagadnień będzie miała bardzo duży wpływ na przyszłość naszego sektora.

WIĘCEJ

HOTEL

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.

Jachranka 77, 05-140 Serock

PARTNERZY