Polska Branża Drobiarska w obliczu nowych wyzwań

Konferencja pn. Rekomendowany model rozwoju drobiarstwa
Józefów k. Warszawy, 17.09.2021 r.
Hotel Holiday Inn, ul. Telimeny 1

Szanowni Państwo,
W ostatnich latach polskie drobiarstwo boryka się z poważnymi problemami wynikającymi przede wszystkim z występowania grypy ptaków oraz pandemii COVID-19. Wysokie straty ponoszone przez wszystkich uczestników łańcucha produkcji nakazują zadać pytania: ...

WIĘCEJ

HOTEL

Hotel Holiday Inn

ul. Telimeny 1
05-420 Józefów k. Warszawy

PARTNERZY