Szanowni Państwo,

Polska jest ciągle największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, jednak od kilku lat zmaga się z poważnymi wyzwaniami.

Na forum UE prowadzona jest obecnie bardzo ważna dyskusja dotycząca wdrożenia strategii „Od pola do stołu”. W pierwszej kolejności przygotowywane są rozwiązania legislacyjne dotyczące wymagań dobrostanowych dotyczących brojlerów oraz niosek. Raport i rekomendacje w tej sprawie zostały już przedstawione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Równocześnie prowadzone są prace w zakresie rewizji norm handlowych dla mięsa drobiowego. Implementacja powyższych zagadnień będzie miała bardzo duży wpływ na przyszłość naszego sektora.

Konferencja pn.: „Aktualne wyzwania branży drobiarskiej” poświęcona będzie analizie obecnej sytuacji na rynku drobiarskim oraz największym wyzwaniom, które stoją przed naszą branżą.

Podczas konferencji KRD - IG, wraz z przedstawicielami administracji publicznej i ekspertami, będziemy poszukiwali rozwiązań dotyczących pojawiających się m.in. powyższych problemów, które mają istotny wpływ na przyszłość sektora drobiarskiego.

Prowadzone będą również dyskusje na temat wpływu importowanego mięsa drobiowego na sytuację rynkową, zawieszenia ceł i kontyngentów dla ukraińskiego drobiu. Znaczącą część konferencji chcielibyśmy poświęcić omówieniu problemów związanych z normami handlowymi mięsa drobiowego w szczególności współczynnikowi woda/białko.

Jestem przekonany, że zagadnienia poruszane na tegorocznej konferencji zachęcą Państwa do szerokiej dyskusji i dialogu podczas omawianych tematów.

Serdecznie zapraszam i zachęcam Państwa do aktywnego udziału w Konferencji.

Dariusz Goszczyński, Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej