PROGRAM WYDARZENIA

09:30 10:00

Rejestracja Uczestników


10:00 10:10

Otwarcie Konferencji

Dariusz Goszczyński Prezes Zarządu KRD-IG10:10 10:30

Aktualne wyzwania sektora drobiarskiego

Lech Antoni Kołakowski Sekretarz Stanu MRiRW


10:30 10:50

Sytuacja na rynku drobiu

Magdalena Kowalewska Bank BNP PARIBAS

POBIERZ PREZENTACJĘ

10:50 11:10

Inicjatywy legislacyjne UE mające wpływ na rozwój sektora drobiarstwa

Aleksandra Fałat Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

POBIERZ PREZENTACJĘ

11:10 11:25

Jak zmniejszyć koszty energii poprzez udział w programie Demand Side Response

Dawid Maciejewski Dyrektor Sprzedaży Enel X

POBIERZ PREZENTACJĘ

11:25 11:45

Przerwa kawowa11:45 12:00

Działania podejmowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Przemysław Rzodkiewicz Główny Inspektor JHARS


12:00 12:30

Wyniki badań dotyczące określenia wskaźnika W/B w mięsie drobiowym oraz wycieku soku mięsnego w aspekcie deklaracji masy netto mięsa w opakowaniach jednostkowych

prof. dr hab. Mirosław Słowiński Dyrektor Instytutu Nauk o Żywności SGGW

POBIERZ PREZENTACJĘ

12:30 12:50

Jak chronić swoją markę? Wyzwania dla branży drobiarskiej

dr Anna Wilińska-Zelek Adwokat/Starszy prawnik/ Menedżer Działu Prawa Gospodarczego

POBIERZ PREZENTACJĘ

12:50 13:05

Środki krajowe, KPO oraz nowa perspektywa finansowa 2021-2027 dla inwestycji w przemyśle mięsnym.

Józef Kowalczyk Prezes Fundacja Euro-Most Jarosław Wojtowicz Dyrektor Fundacja Euro-Most


13:05 13:30

Dyskusja i podsumowanie konferencji


13:30

Obiad